Η εταιρεία με την επωνυμία «Volta fun Park Α.Ε» η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Ήρας 27, Ταύρος Αττικής Τ.Κ 17778 εφεξής καλούμενη «Δωροθέτης – Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί με κλήρωση, που θα διεξαχθεί στην ανωτέρω έδρα.

Ονομασία, Δώρα, Περιγραφή & Διάρκεια Διαγωνισμού

Ονομασία Διαγωνισμού: «Χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός – Ταξίδι στη Disneyland».
Περιγραφή – Δώρο: Το κάθε δώρο περιλαμβάνει:

 • Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για 4 άτομα, μετ’επιστροφής, με προορισμό το Παρίσι
 • 2 διανυκτερεύσεις σε 4κλινο δωμάτιο με πρωινό, σε ξενοδοχείο κοντά στο πάρκο της Disneyland στο Παρίσι
 • Είσοδοι για 4 άτομα και στα 2 πάρκα της Disneyland στο Παρίσι.
 • Φόρους αεροδρομίου

Δεν μπορεί να γίνει χρήση του δώρου σε περίοδο αργιών ή εορτών. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του ταξιδιού καθορίζονται πρωταρχικά από το ταξιδιωτικό γραφείο, σε συνεννόηση με τον νικητή.

Ο νικητής υποχρεούται να επικοινωνήσει με το ταξιδιωτικό γραφείο Escape Team Travel για την ημεορομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού καθώς και για λοιπές πληροφορίες (Escape Travel, Ιπποκράτους 34, Αθήνα, Τηλ. 2103646655).

Διάρκεια Διαγωνισμού: Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 00:00.

Ημερομηνία, ώρα & τόπος κλήρωσης: Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 στις 13.00μ.μ στην έδρα της «Δωροθέτης- Διοργανώτρια».

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής δώρου Νικητών: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Αριθμός Νικητών: 2

Αριθμός Αναπληρωματικών: 2

Δικαίωμα Συμμετοχής & Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών να διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή που τους ζητηθεί από τη Διοργανώτρια να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία της Διοργανώτριας (β) οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού εξ αγχιστείας και οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδίκαια άκυρη. Η Εταιρεία δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα. H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.

Διαδικασία Συμμετοχής: 

Στο διαγωνισμό έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι πελάτες των καταστημάτων με τον διακριτικό τίτλο «Volta fun town» και συκεκριμένα συμμετέχουν όλα τα παρακάτω καταστήματα:

 • Volta fun town, Πειραιώς 180, Tαύρος (εντός του εμπορικού κέντρου Athens Heart)
 • Volta fun town, Λ. Κηφισίας 41-45, Μαρούσι (εντός του εμπορικού κέντρου Avenue Mall)
 • Volta fun town, Λ.Βουλιαγμένης 276_Άγιος Δημήτριος (2ος όροφος εντός του εμπορικού κέντρου Athens Metro Mall)
 • Volta fun town, Λ.Βουλιαγμένης 276_Άγιος Δημήτριος (3ος όροφος εντός του εμπορικού κέντρου Athens Metro Mall)
 • Volta fun town, Μαρίνα Φλοίσβου, Παλαιό Φάληρο
 • Volta fun town, 1o χλμ λεωφόρου Πικερμίου|Θέση Πέτρα Γυαλού (εντός του Sports Park)
 • Volta fun town, 5ο χλμ παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών, Κόρινθος (εντός του εμπορικού κέντρου Mare West)
 • Volta fun town, 4ο χλμ Λεωφόρο Κ. Καραμανλή, Πρώην Παλιά Εθνική Όδος Λάρισας-Αθήνας (εντός του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet)

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει αγορά ενός (1) εισιτηρίου των 6€ ή των 9€ καθώς και την αγορά ενός (1) προϊόντος Λουξ από τα ψυγεία των καταστημάτων Volta fun town. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο ή/και email) προκειμένου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό μόνο μία (1) φορά.

Κατ’ εξαίρεση η διαδικασία συμμετοχής για το κατάστημα Volta fun town Λάρισας (εντός του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet) διαμορφώνεται ως εξής:

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει αγορά ενός (1) εισιτηρίου των 6€ ή των 9€ και στη συνέχεια θα συμπληρώνει τα στοιχεία του (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο ή/και email) προκειμένου να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να πάρει μέρος στο διαγωνισμό μόνο μία (1) φορά.

Κλήρωση & Απόδοση Δώρων

Ο Διαγωνισμός αναδεικνύει νικητές και αναπληρωματικούς νικητές μέσω κλήρωσης. Συγκεκριμένα, παραπάνω στο άρθρο 2 αναφέρονται: η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης του διαγωνισμού, το δώρο, η ημερομηνία και ώρα της κλήρωσης. Εκτός από την ανάδειξη των νικητών, θα αναδειχθούν και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα κληθούν προς παραλαβή του αντίστοιχου Δώρου κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με τη σειρά που θα κληρωθούν, στην περίπτωση που οι βασικοί νικητές δεν παραλάβει το Δώρο του για οποιονδήποτε λόγο ή ακυρωθεί η συμμετοχή του ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτούς. Το Δώρο δεν εξαργυρώνεται, και η ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης των νικητών με το ταξιδιωτικό γραφείο Escape Team travel. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Κάθε σχετική δαπάνη που απαιτείται για την παραλαβή και τη χρήση του Δώρου, τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη ή φόροι, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον νικητή και σε καμία περίπτωση τη διοργανώτρια, με εξαίρεση τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης. Κατά την κλήρωση θα αναδειχθoύν δύο (2) νικητές που ορίζονται στο διαγωνισμό και αντίστοιχοι αναπληρωματικοί σε περιπτώσεις αδυναμίας των βασικών νικητών. Η κλήρωση θα γίνει με τυχαία επιλογή μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί εντός της έδρας  της «Δωροθέτης Διοργανώτριας», και θα είναι ανοιχτή στο κοινό, καθώς κατά την διάρκεια της είναι δυνατή η παράσταση οποιουδήποτε συμμετέχοντος το επιθυμεί.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούνΤρίτη 07/01/2020  μετά την κλήρωση στην εν λόγω έδρα  της «Δωροθέτης Διοργανώτριας»  στο site της Διοργανώτριας και στα fun pages στο Facebook ή/και τηλεφωνικά ή/και μέσω email, για το δώρο που κέρδισαν και τον τρόπο παραλαβής του. Στην περίπτωση που ο νικητης/τρια  δεν αποδεχθεί το Δώρο τους εντός 2 ημερολογιακών ημερών ή ακυρωθεί η συμμετοχή τους ή η κατακύρωση του Δώρου σε αυτούς, τότε το Δώρο τους θα το λάβει o επόμενος κατά σειρά κλήρωσης αναπληρωματικός νικητής. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι νικητές είναι εσφαλμένο ή δεν είναι η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνσή τους και το τηλέφωνο των νικητών και επομένως εκ του λόγου αυτού δεν ενημερωθούν οι νικητές για το Δώρο εγκαίρως.

Το Δώρο θα παραδίδεται μετά από ταυτοποίηση του προσώπου των νικητών και με την επίδειξη στη Διοργανώτρια Εταιρεία της αστυνομικής ταυτότητας (ή άλλου ισότιμου μέσου ταυτοπροσωπίας π.χ. διαβατήριο) εν ισχύ. Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά την παραλαβή του επάθλου να υπογράφουν σχετική δήλωση αποδοχής αυτού, προσκομίζοντας και επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους. Οι νικητές πρέπει να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για την αποδοχή του Δώρου προς τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω. Εφόσον δεν έχει υπάρξει απόκριση ή δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεύρεση των νικητών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο εν λόγω νικητής θα απολέσει αυτοδίκαια το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου του. Με την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας θα υπάρξει ανακοίνωση με την οποία θα προσκαλούνται κατά σειρά ανάδειξης, οι αναπληρωματικοί νικητές οι οποίοι θα πρέπει να αποκριθούν κατά τα ανωτέρω προς τη Διοργανώτρια εντός της  ίδιας ημέρας από την ημερομηνία επικοινωνίας μαζί τους.

Ευθύνη Διοργανώτριας

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αιτία μη προσέλευσης των νικητών για χρήση των Δώρων τους εντός της ορισθείσας προθεσμίας ως αναφέρεται. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω προθεσμιών παρέλθει άπρακτη, το Δώρο απόλλυται και η Διοργανώτρια δύναται να διαθέσει ή να μην διαθέσει το Δώρο κατά την κρίση της, αφού όμως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εκλεχθέντες αναπληρωματικούς νικητές. Ειδικότερα σε περίπτωση κατά την οποία για οποιοδήποτε λόγο οι νικητές δεν προσέλθουν ή δεν αποκριθούν ή προσερχόμενοι δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, το δικαίωμά τους περί παραλαβής του Δώρου απόλλυται αυτομάτως. Η Διοργανώτρια  δεν ευθύνεται για πραγματικά ή νομικά ελαττώματα των δώρων ή για την καθυστερημένη ή μη παράδοση αυτών. Δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας.

Προσωπικά Δεδομένα

Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων δηλώνει ρητά και αποδέχεται όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της στα πλαίσια του παρόντος. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών στο Διαγωνισμό, υπό την ιδιότητά τους αυτή, θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.4624/2019  και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση στην επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τους όρους του Ν. 4624/2019  όπως ισχύει επικοινωνώντας με την εταιρεία.

Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του παρόντος προωθητικού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα  της Εταιρείας www.voltafuntown.gr

Please follow and like us: