Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου καθορίζει τις πρακτικές συλλογής και διαμοιρασμού πληροφοριών που αφορούν προσωπικά δεδομένα της εταιρίας VOLTA FUN PARΚ A.E. και η οποία λαμβάνεται από εσάς κατά τη διάρκεια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα μας http://www.voltafunpark.com/ διέπεται σε συμφωνία με τη Γενική Ρύθμιση Προστασίας Δεδομένων (τη “GDPR”), (Ρύθμιση (Ε.Ε.) 2016/679), η οποία είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Η GDPR δημιουργεί νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπάρχουν ήδη υπό την οδηγία 95/46/EΚ. Η οδηγία 95/46/EC θα καταργηθεί και αντικατασταθεί από την GDPR.

Η VOLTA FUN PARΚ A.E. δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι το Απόρρητό σας προστατεύεται. Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας. Παραθέτουμε παρακάτω τους τύπους προσωπικών δεδομένων που μπορεί να συλλέξουμε από εσάς και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χρησιμοποιούμε. Τα προσωπικά δεδομένα που θα μας παρέχετε κατά τη χρήση  του παρόντος ιστότοπου, θα χρησιμοποιούνται μόνον σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή στα κάτωθι τις απόψεις και πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και με ποιον τρόπο τα μεταχειριζόμαστε. Εάν δεν συμφωνείται ή δε νιώθετε άνετα με οποιαδήποτε άποψη της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου παρακαλούμε να διακόψετε αμέσως τη χρήση του ιστότοπου αυτού.

Ποιοι Είμαστε

Για σκοπούς συμμόρφωσης προς τoν Ευρωπαϊκό Κανονισμό General Data Protection Regulation (“GDPR”), ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων αυτής της ιστοσελίδας είναι η  VOLTA FUN PARΚ A.E. και η διεύθυνσή μας είναι στην οδό Ήρας, αρ. 27, Δήμος Μοσχάτου, Αττική, Ελλάδα.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε  δικαίωμά σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, παρακαλούμε στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@voltafuntown ή αλληλογραφία στη διεύθυνση:
VOLTA FUN PARΚ A.E. 
Ήρας 27
Μοσχάτο, Αττική
Ελλάδα

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει η VOLTA FUN PARΚ A.E. από εσάς ενδέχεται να εμπεριέχουν τα κάτωθι:

 • Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας παρέχετε είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, είτε μέσω email, τηλεφώνου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο και περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται) το όνομα, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, ηλικία και κάθε πληροφορία που εμπεριέχεται σε βιογραφικό σημείωμα (CV).
 • Όπως συμβαίνει και στους περισσότερες ιστοσελίδες, μόλις επισκεφθείτε τη δική μας, ο περιηγητής της συσκευής σας παρέχει σε εμάς πληροφορίες όπως είναι η διεύθυνση IP, ο τύπος περιηγητή, ο χρόνος πρόσβασης και η αναφερόμενη διεύθυνση URL, στοιχεία τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων. Οι ως άνω πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας όσο και των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Σκοπός και χρήση Προσωπικών

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους λόγους που ακολουθούν:

 1. Για να εκπληρώνουμε δεόντως τις υπηρεσίες που ζητάτε να σας παρέχουμε.
 2. Εφόσον μας υποβάλλετε προσωπικά σας δεδομένα για λόγους πρόσληψης, για παράδειγμα το βιογραφικό σας σημείωμα (CV), χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την καταλληλόλητά σας για τη θέση την οποία έχετε αιτηθεί.
 3. Για να απαντάμε στις απορίες τις οποίες υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 4. Για να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (newsletter) αφού πρώτα έχετε εγγραφεί και προσκομίσει τα στοιχεία σας με σκοπό να λαμβάνετε τέτοιες ειδοποιήσεις (newsletter).
 5. Για να εκπληρώνουμε τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις.
 6. Για να διαχειριζόμαστε την ιστοσελίδα μας καθώς και για λόγους εσωτερικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης (τεχνικών) προβλημάτων (troubleshooting), ανάλυσης δεδομένων, δοκιμασίες, έρευνες, στατιστικές μελέτες, δημοσκοπικές έρευνες και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 7. Για να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας ώστε το περιεχόμενο να παρέχεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τόσο για εσάς όσο και για τον υπολογιστή/ συσκευή σας.
 8. Για να σας επιτρέπεται και παράσχεται η δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες των υπηρεσιών μας, εφόσον βέβαια το επιλέξετε.
 9. Για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή.
 10. Για να μετράμε και κατανοούμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που παρέχεται σε εσάς και άλλους χρήστες , καθώς και να σας παρέχουμε σχετιζόμενες διαφημίσεις.
 11. Για να παρέχουμε προτάσεις και συστάσεις τόσο σε εσάς όσο και σε άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας, για υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 12. Για να προωθούμε τα προϊόντα/ υπηρεσίες μας που θεωρούμε κατάλληλα/-ες για εσάς.

Νομική Βάση για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων

 • Εύλογο Συμφέρον

Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουμε εύλογο συμφέρον να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι περιγραφόμενους λόγους:

 1. Για να απαντάμε στις απορίες τις οποίες υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας.
 2. Για να εκπληρώνουμε δεόντως τις υπηρεσίες που ζητάτε να σας παρέχουμε.
 3. Εφόσον μας υποβάλλεται προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα το βιογραφικό σας σημείωμα (CV), με σκοπό τη πρόσληψή σας στην εταιρία μας,  χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες για να αξιολογήσουμε την καταλληλόλητά σας για τη θέση την οποία έχετε αιτηθεί.

Όταν επικαλούμαστε το εύλογο συμφέρον ως νομική αιτιολογία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, πάντοτε σταθμίζουμε πότε αυτό υπερισχύει έναντι συμφερόντων, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Eαν αυτό επρόκειτο να αλλάξει και αν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί ένα ή περισσότερα συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες σας, τότε δε θα χρησιμοποιήσουμε ή επεξεργασθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός βέβαια και αν υπάρχει άλλη νομική βάση ή υποχρέωση που να μας υποχρεώνει να το κάνουμε (για παράδειγμα η συναίνεσή σας).

 • Αποτέλεσμα μη παροχής από εσάς της απαιτούμενης συναίνεσης με σκοπό την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας

Εάν δεν επιθυμείτε να προβαίνουμε σε επεξεργασία  των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν αιτηθείτε (βλ. δικαιώματα) τη διακοπή εξεργασίας αυτών, τότε σε καμία περίπτωση δε μπορούμε να απαντάμε σε απορίες ή ερωτήσεις σας που θα υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας μας ή να σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (newsletter).

Ασφάλεια

Υποχρεούμαστε να διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή και ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπ’όψιν  τα καθήκοντά μας για την ασφάλειά τους. Με σκοπό να αποτρέψουμε μη εγκεκριμένη ή/και κακόβουλη πρόσβαση, χρήση ή/και τυχαία καταστροφή  στα προσωπικά σας δεδομένα απαιτείται να εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Επιπλέον, θέτουμε περιορισμούς στην πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένα και επιτρέπεται μόνο στους υπαλλήλους, πράκτορες, αναδόχους έργου και άλλους τρίτους που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα κατόπιν ρητών και συγκεκριμένων εντολών και υπόκεινται πάντοτε στο καθήκον εμπιστευτικότητας.

Οφείλουμε να θεσπίσουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και να ενημερώνουμε, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τόσο εσάς όσο και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων καθώς και την Αρχή Επιθεώρησης εντός 72 ωρών, όπως υποχρεούμαστε εκ του νόμου βάσει του GPDR,  σε περίπτωση που υπάρξει αξιοσημείωτη παραβίαση.
Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι πλήρως ασφαλής διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,  ωστόσο δε μπορούμε να εγγυηθούμε με κανένα τρόπο την ασφάλεια των δεδομένων σας όσο αυτά βρίσκονται στη διαμετακόμιση της ιστοσελίδας ή του email μας.  Κάθε διαβίβαση τέτοιων δεδομένων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Διαθέτουμε διαδικασίες και λειτουργίες ασφάλειας με σκοπό να διατηρούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε, ασφαλή.  Διαμοιρασμός των προσωπικών δεδομένων

Κάθε προσωπικό δεδομένο που μας παρέχετε δεν διαμοιράζεται ούτε υπόκειται σε επεξεργασία από οποιοδήποτε τρίτο εκτός και αν η εν λόγω επεξεργασία αποτελεί μέρος συμβατικής συμφωνίας.

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και εφόσον ζητήσετε να σας αποστέλλονται ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις (email alerts), οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των ΙΤ παρόχων (ΙΤ Providers) μας, επεξεργαστές εγγράφων , πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης εγγράφων και πάροχοι διαχείρισης εμπιστευτικών έγχαρτων αποβλήτων.

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε ή μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να συμμορφωθούμε σε τυχόν νομικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή ή επιβολή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεών μας.

Δύναται ακόμη να μοιρασθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με συγκεκριμένους τρίτους  δηλαδή:

 • Συνέταιρους, προμηθευτές, μέλη του δικτύου δικαιοπαρόχων τηε επιχείρησής μας (franchising) και υπεργολάβους για την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης που έχουμε συμβληθεί με εκείνους ή με εσάς.
 • Παρόχους αναλυτικών εργαλείων και μηχανών αναζήτησης με σκοπό την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας.

Οι ως άνω περιγραφόμενοι  αντιπρόσωποι και εργολάβοι μας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα  εκτός από την παροχή υπηρεσιών στην εταιρία μας.  Η VOLTA FUN PARΚ A.Eαπαιτεί από όλους τους  συνεργαζόμενους αντιπρόσωπους και εργολάβους να συνάπτουν συμβατικές έγγραφες συμφωνίες μαζί της.

Δηλώνουμε ρητά ότι ουδέποτε έχουμε πουλήσει, διανέμει ή εκμισθώσει προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους και δεν προτιθέμεθα να κάνουμε στο μέλλον.

Δικαιώματα Υποκειμένων Επεξεργασίας

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης οποτεδήποτε θελήσετε στα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε σε σχέση με εσάς.
 2. Δικαίωμα στη διόρθωση σφαλμάτων όταν τα δεδομένα που κατέχουμε είναι εσφαλμένα ή ελλιπή.
 3. Δικαίωμα στη λήθη, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή και αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 5. Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. από ένα πάροχο υπηρεσιών σε άλλο)
 6. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 7. Δικαίωμα άρσης της συναίνεσης – όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά βάσει προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να άρετε αυτή τη συγκατάθεση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.
 8. Δικαίωμα να υποβάλλετε τα παράπονά σας στην Επιτροπή Προσωπικών Δεδομένων.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μερικά από αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιοριστούν όταν

 1. i) επιβάλλεται ένα υπέρτερο ενδιαφέρον ή/ και νομική υποχρέωση ή/και
 2. ii) όταν τα δεδομένα αυτά δύναται να εξαιρεθούν γνωστοποίησης λόγω επαγγελματικού απορρήτου.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να συνεχίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με σκοπό να ταυτοποιήσουμε ή/ και επικαιροποιήσουμε το δικαίωμα πρόσβασής σας στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οπουδήποτε από τα δικαιώματά σας). Αυτό αποτελεί μέτρο ασφαλείας με το οποίο εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται ούτε γνωστοποιούνται σε πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Ενδέχεται ακόμη να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες για σχετικό αίτημα επίσπευσης να σας απαντήσουμε.

Διατήρηση Δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ώστε να εκπληρώσουμε τους σκοπούς συλλογής τους, ακόμη και για λόγους ικανοποίησης οποιασδήποτε νομικής, λογιστικής ή/και  υποχρέωσης αναφοράς.

Για να προσδιορίσουμε την ακριβή περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στην κατοχή μας, λαμβάνουμε υπ’ όψιν την ποσότητα, φύση και ευαισθησία των δεδομένων αυτών και επιπλέον τον ενδεχόμενο κίνδυνο  βλάβης από μη εγκεκριμένη ή/ και κακόβουλη χρήση  ή γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, τους λόγους που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, εάν μπορούμε να επιτύχουμε τους ίδιους σκοπούς χρησιμοποιώντας άλλα μέσα και τέλος τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις.

Πρόσβαση προς και διόρθωση ή σβήσιμο των προσωπικών δεδομένων

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση ή να απαιτήσουν σβήσιμο ή περιορισμό της επεξεργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας εμείς έχουμε συλλέξει σχετικά με αυτούς και οποτεδήποτε θελήσουν. Για να βοηθήσουμε εμάς να κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα επικαιροποιημένα, συμβουλεύουμε τους χρήστες να μας ενημερώνουν  εγκαίρως για οποιεσδήποτε αλλαγές ή λάθος καταχωρήσεις των στοιχείων τους. Για να εξετάσετε και/ή να επιμεληθείτε προσωπικά δεδομένα, ή να λάβετε γνώση για πόσο χρονικό διάστημα η VOLTA FUN PARΚ A.Eπροτίθεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα, ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε εκ μέρους τρίτων οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το  αρμόδιο τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@voltafuntown.gr

Χρήση των Cookies

Η VOLTA FUN PARΚ A.Eσέβεται το απόρρητο των χρηστών και πελατών της και δεσμεύεται να προστατεύσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι σχεδιασμένες για να βοηθήσουν τους χρήστες της ιστοσελίδας να καταλάβουν ποιές πληροφορίες η VOLTA FUN PARΚ A.E. συγκεντρώνει από την ιστοσελίδα και πως αυτές οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται.

Κατά την πρόσβαση, περιήγηση και/ή χρήση της ιστοσελίδας, οι χρήστες αναγνωρίζουν, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, ότι αυτοί έχουν διαβάσει, καταλάβει και συμφωνήσει να υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις αυτής της πολιτικής, και για αυτό συναινούν στην χρήση μας των cookies σε συμφωνία με αυτούς τους όρους.

Εμείς συγκεντρώνουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα μέσω της χρήσης των cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης τέτοιες όπως οι διευθύνσεις του πρωτοκόλλου του διαδικτύου (IP), το είδος του προγράμματος περιήγησης, του παρόχου υπηρεσίας διαδικτύου (ISP), οι σελίδες παραπομπής/εξόδου, τα αρχεία που εμφανίζονται στη σελίδα μας (π.χ. σελίδες HTML, γραφικά), συστήματα λειτουργίας, αποτύπωμα ημερομηνίας/ώρας, και/ή δεδομένα περιήγησης για να αναλύσουμε τάσεις συνολικά και για να διαχειριστούμε τη σελίδα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μπορούν να ελέγξουν την χρήση των cookies στο επίπεδο του ιδιωτικού προγράμματος περιήγησης όμως αν οι χρήστες επιλέξουν να απενεργοποιήσουν τα cookies, αυτό μπορεί να περιορίσει την χρήση ορισμένων χαρακτηριστικών ή λειτουργειών στην ιστοσελίδα μας ή τις υπηρεσίες μας.

Γενικά, χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας χωρίς να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους σε εμάς και χωρίς να αποκαλύψουν καμία προσωπική τους πληροφορία. Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την κατά το μέτρο του δυνατότερου καλύτερη εμπειρία χρήστη. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων που τοποθετούνται στη συσκευή του χρήστη για να παρακολουθήσουν πρότυπα χρήσης και προτιμήσεις καταχώρησης. Τα cookies μας δεν περιέχουν πληροφορίες που μπορούν να τακτοποιήσουν άτομα.

Τα Cookies μπορούν να είναι είτε “διαρκή” cookies ή “περιοδικά” cookies: ένα διαρκές cookie θα αποθηκεύεται από έναν περιηγητή ιστού και θα παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν γίνει διαγραφή από τον χρήστη πριν την ημερομηνία λήξης; ένα περιοδικό cookie, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου του χρήστη, όταν ο περιηγητής ιστού είναι κλειστός. Εμείς χρησιμοποιούμε και τα δύο, περιοδικά και διαρκή cookies στην ιστοσελίδα μας.

Οι παραγόμενες πληροφορίες αναφορικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν αναφορές σχετικά με την ιστοσελίδα μας και για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας και να την προσαρμόζουμε διαρκώς στις ανάγκες τους.

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν και/ή να διαγράφουν τα cookies, όπως επιθυμούν – για λεπτομέρειες βλ. aboutcookies.org. Η παρεμπόδιση ή διαγραφή όλων των cookies θα έχει μία αρνητική επίδραση στη σταθερότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν οι χρήστες επιλέξουν να κλείσουν τα cookies μας, αυτοί δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας.

Αυτή η πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας. Εμείς προτρέπουμε τους χρήστες να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Σύνδεσμοι άλλων ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα της VOLTA FUN PARΚ A.E., μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) άλλων ιστοσελίδων. Σημειωτέων είναι ότι μόλις πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούμε να ασκήσουμε ούτε ασκούμε οποιοδήποτε έλεγχο. Συνεπώς, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την πολιτική απορρήτου και ασφάλειας των πληροφοριών που ακολουθούνται από τις ιστοσελίδες αυτές. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν διέπει τις ιστοσελίδες αυτές. Πάντοτε πρέπει να προσέχετε και να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις και πολιτικές απορρήτου στις ιστοσελίδες αυτές.

 Διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα

Σας παρέχεται η δυνατότητα να περιορίσετε τη συλλογή ή χρήση των προσωπικών δεδομένων με τους κάτωθι τρόπους:

 • Οποτεδήποτε κληθείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα μας, εντοπίστε το κουτάκι το οποίες μπορείτε να μαρκάρετε εφόσον δεν επιθυμείτε να στοιχεία σας να χρησιμοποιούνται για σκοπούς άμεσης προώθησης (direct marketing purposes)
 • Εάν έχετε προηγουμένως συναινέσει γνωστοποιώντας στοιχεία σας με σκοπό να χρησιμοποιούνται για άμεσης προώθησης (direct marketing purposes), σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη, σας παρέχεται η δυνατότητα να διακόψετε αυτή την υπηρεσία πατώντας το κουμπί (κουτάκι) διαγραφής (unsubscribe) .

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

Η VOLTA FUN PARΚ A.E. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών/ πελατών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/ πελάτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου τίθεται σε ισχύ στις 24 Μάιου 2018.