Τι πρέπει να ξέρει το παιδί μου πριν πάει στο Δημοτικό;

Υπάρχουν πέντε βασικές δεξιότητες για τα παιδιά ηλικίας 4+ που είναι απαραίτητες για την σχολική επιτυχία τους. Οι δεξιότητες αυτές είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους μικρούς μαθητές σε πλήθος δραστηριοτήτων στο σχολείο.Η ανάπτυξή τους συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του [...]